Diensten

Engineering: ontwerp en voorbereiding

Van Vliet Engineering verzorgt, of levert een bijdrage aan, het ontwerp en maakt constructieve berekeningen van voorlopig ontwerp tot en met het detail- / uitvoeringsontwerp (VO t/m UO) met name gericht op infrastructurele kunstwerken en draagconstructies. Tekeningen, bestekken en bijbehorende ramingen kunnen vanuit ons netwerk ook geleverd worden.

 

Van ontwerp- tot en met de uitvoeringsfase worden onze producten uitgewerkt en aangeleverd in een rapportage die aansluit bij de door de opdrachtgever gestelde voorwaarden.

 

 

 

 

Support: projectmanagement en toezicht

Als (assistent) projectleider kan Van Vliet Engineering de opdrachtgever behulpzaam zijn bij diverse onderdelen van de projectbegeleiding. Onze werkwijze kenmerkt zich door mensgericht samenwerken, waarbij met respect en op integere wijze met elkaars belangen wordt omgegaan. Door onze gestructureerde manier van werken, zijn wij in staat om een overzichtelijke projectadministratie te voeren.

 

Een goede uitvoering van het project valt of staat met vakkundig technisch toezicht tijdens de uitvoering. Bij de coördinatie van de uitvoeringsfase door Van Vliet Engineering bent u zeker van een gestructureerde handelswijze en hoge betrokkenheid bij de diverse projectpartijen. Planning en kosten worden scherp bewaakt en overzichtelijk gerapporteerd.

 

 

 

Advisering: controle

Van Vliet engineering treedt regelmatig op als sparringspartner tijdens de diverse onderdelen van de voorbereidingsfase. Hierbij wordt op kritische maar pragmatische wijze advies uitgebracht over een bepaalde ontwerpkeuze. Ook voor het geven van een zogenaamde 'second opinion' zijn wij een goede samenwerkingspartner.

Het uitvoeren van controle- en herberekeningen en toetsingen van derden kunnen wij ook uitvoeren. Onze analytische en nauwgezette manier van werken in combinatie met opgedane ervaring dragen bij aan de betrouwbaarheid en veiligheid van het uiteindelijke (bouw)resultaat.

Algemene Voorwaarden:

Op onze dienstverlening is de DNR 2011 van toepassing.

DAMWANDEN - BESCHOEIINGEN - BOUWKUIPEN - BRUGGEN - VIADUCTEN - ONDERDOORGANGEN - KADEMUREN - STUWEN - DUIKERS DRAAGCONSTRUCTIES BETON - STAAL - HOUT

 

PROJECTENGINEERING - PROJECTSUPPORT - ADVISERING

2018 Copyright © All Rights Reserved