Maatschappelijk

Van Vliet Engineering is opgezet als onderneming om te kunnen voorzien in levensonderhoud. Dit bestaat uiteraard uit een financiëel deel, maar daarnaast ook uit een sociaal en maatschappelijk deel. Bewustwording van en invulling geven aan specifieke waarden als respect, samenwerking, menselijkheid, ontwikkeling, verantwoordelijkheid en duurzaamheid zijn hierbij uitgangspunten.

 

Deze punten worden zowel betrokken op onze manier van werken en hoe wij in de maatschappij staan. Dit uit zich bijvoorbeeld in het verrichten van vrijwilligerswerk, (financiële) ondersteuning, sponsering en donaties.

 

Wij vinden maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen (MVO) geen 'bedrijfswaarde' maar een 'mens-waarde'. Het is een bewuste manier van respectvol (samen)leven.

 

"My humanity is bound up in yours, for we can only be human together." - Desmond Tutu, Zuid-Afrikaans dominee

 

"An individual has not started living until he can rise above the narrow confines of his individualistic concerns to the broader concerns of all humanity." - Martin Luther King Jr. , Amerikaans dominee

 

"Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them humanity cannot survive." - Dalai Lama, Tibetaans monnik

DAMWANDEN - BESCHOEIINGEN - BOUWKUIPEN - BRUGGEN - VIADUCTEN - ONDERDOORGANGEN - KADEMUREN - STUWEN - DUIKERS DRAAGCONSTRUCTIES BETON - STAAL - HOUT

 

PROJECTENGINEERING - PROJECTSUPPORT - ADVISERING

2018 Copyright © All Rights Reserved